Hydroizolácie striech, Vlastnosti EPDM

Úloha strešných systémov v metódach hodnotenia BREEAM a LEED

Zelené budovy pre budúce generácie

Udržateľný ekologický prístup k výstavbe sa dnes stáva čoraz dôležitejšou požiadavkou. „Zelené“ budovy sa stali žiadanými a spoľahlivými investíciami, pretože sú odolné voči zmenám podnebia a sú skonštruované tak, aby prinášali úžitok budúcim generáciám. Architekti, vlastníci budov a dokonca aj ich obyvatelia vyzývajú, aby prijali udržateľnejší a nákladovo efektívnejší prístup k zlepšeniu environmentálnych vlastností budov a následne ich trhovej hodnoty.

V tejto súvislosti sa systémy hodnotenia zelených budov, ako napríklad BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a DGNB, zameriavajú okrem iného na zníženie negatívnych účinkov výstavby na životné prostredie podporou zodpovedného dizajnu a použitých zdrojov. Pokrývajú environmentálne, sociálne a ekonomické vlastnosti udržateľnosti budovy od fázy návrhu a výstavby až po prevádzku a renováciu.

Význam a dôležitosť zelených strešných systémov

Metódy hodnotenia BREEAM a LEED vykonávajú nezávislé tretie strany, ktoré hodnotia každú stavbu podľa rôznych kategórií. Patria sem procesy využívania energie a vody, zdravia a pohody, znečistenia, dopravy, materiálov, odpadu, ekológie a procesov riadenia.

Strešné systémy zohrávajú zásadnú úlohu v programoch hodnotenia zelených budov. Okrem svojej primárnej funkcie poskytovania dlhodobej ochrany pred poveternostnými vplyvmi musia byť tieto systémy ľahko inštalovateľné a opraviteľné, univerzálne prispôsobiteľné sa budúcim zmenám v konfigurácii strechy a energeticky efektívne.

Voľba hydroizolačnej membrány a typ strešného riešenia preto zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Inštalácia solárnej alebo zelenej strechy – alebo ešte lepšie, kombinácia oboch – na vrchu membrány výrazne prispieva k dosiahnutiu vysokých hodnotení.

Spoločnosť Firestone Building Products je silným reprezentantom spoločností BREEAM a LEED. Ponúka riešenia strešných krytín, ktoré prispievajú k dosiahnutiu vysokých úrovní hodnotenia obidvoch programov tým, že predstavuje veľa možností na výrobu vysoko kvalitných strešných systémov, z ktorých každý má špecifické výhody z hľadiska udržateľnosti.

Strešné systémy Firestone EPDM tiež poskytujú spoľahlivé a trvanlivé riešenie pre zelené a solárne strechy.