Hydroizolácie striech, Vlastnosti EPDM

Ekonomický – Environmentálny – Ekologický – EPDM

Ekonomický – Enviromentálny – Ekologicky – EPDM

Stavba alebo kúpa vlastného domu si vyžaduje roky tvrdej práce a úspor, preto je dôležité, aby ste nenechávali žiadne detaily na náhodu. Strecha je jednou z najdôležitejších súčastí vášho domova a preto si zaslúži byť vyhotovená správne.

Ekonomický strešný systém

Strešný systém je prvou obrannou líniou proti matke prírode a hrá dôležitú úlohu pri ochrane vašich cenností, rodiny a poskytuje bezpečie vášmu podnikaniu. Strecha nad hlavou je komplexný integrovaný systém, preto ak sa nedodržia postupy pri jej zhotovení, môže vám spôsobiť problémy už na začiatku vášho bývania.

Domy s plochou strechou stále naberajú na popularite. Jednou z najatraktívnejších výhod plochých striech je zväčšenie využiteľného vonkajšieho priestoru. Ak je vaša nehnuteľnosť na úzkom pozemku bez veľkého dvora, vaša strecha môže byť využitá na grilovanie alebo  na relax. Stane sa z nej miesto na vytvorenie vlastnej záhrady, detského ihriska, relaxačnej zóny, dokonca môže byť vhodná aj na inštaláciu solárnych panelov. Jednoducho na čokoľvek, čo by si vaše srdce mohlo priať!

Environmentálny

Ploché strechy sú funkčné a moderné. Sú to však práve tie časti vášho domu, ktoré sa rekonštruujú ako prvé. Často sa podceňuje správna voľba hydroizolačného systému, ktorý je najdôležitejší. delí vás, vaše pohodlie a bezpečnosť od vplyvu počasia. V prípade poruchy hydroizolačnej vrstvy sa, vo väčšine prípadov, musí vymeniť kompletný strešný plášť počnúc s parozábranou, tepelnou izoláciou a samotnou hydroizoláciou nehovoriac o škodách v interiéri, ktorý takýto defekt môže spôsobiť.

Zelené strechy alebo strešné záhrady sú populárne už na celom svete. Vybudovanie záhrady na vašej streche je cesta ako využiť mestský priestor, chrániť životné prostredie a v dlhodobom horizonte ušetriť vaše peniaze. Zelená alebo aj vegetačná strecha má vplyv nielen na čistenie ovzdušia, ale aj na vykurovanie alebo chladenie budovy, kedy je potrebné menšie množstvo energie. Pomáha zmierňovať efekt mestských tepelných ostrovov, ide o stav, v ktorom mestá absorbujú a zachytávajú teplo vyššou mierou ako vidiecke oblasti. V prípade nadmerných zrážok zelené strechy absorbujú množstvo dažďovej vody a  pomaly ju uvoľňujú, čím sa minimalizuje riziko povodní. Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a vznikajú tak nové relaxačné zóny.

Ekologický hydroizolačný systém

Vynikajú výnimočné vlastnosti Firestone RubberCover EPDM fólie v porovnaní s inými strešnými systémami. Ľahká údržba aj po desiatkach rokoch, možnosti recyklácie sa odrážajú v mimoriadne dlhej životnosti tohto produktu. Fóliu EPDM je možné recyklovať napríklad do chodníkových dosiek, bežeckých tratí, či umelých povrchov športovísk. Tým sa ekologický dopad Firestone RubberCover EPDM fólie významnou mierou znižuje.

RubberCover EPDM fólie majú nielen výrazne dlhšiu životnosť oproti konkurenčným produktom, ale zároveň je k dispozícií kompletné QuickSeam príslušenstvo, ktoré umožňuje predĺženie životnosti vďaka ľahkej možnosti opravy.

EPDM

Spoločnosť Firestone Building Products, ako najväčší výrobca hydroizolačných fólii EPDM, už pol storočie ponúka vysokokvalitné strešné systémy s minimálnou deklarovanou životnosťou 50 rokov. Poskytujú riešenia na kompletné zastrešenie vašej stavby produktom, ktorý v symbióze s ostatnými časťami vášho objektu dosahuje požadovanú dlhotrvajúcu životnosť, čo vám prinesie kľudný spánok a ušetrí nemalé peniaze.

Vďaka extrémne dlhej životnosti, odolnosti proti prerastaniu koreňov a schopnosti odolávať vysokým aj nízkym teplotám je strešný systém Firestone RubberCover EPDM riešením na použitie v extenzívnych zelených strechách, alebo pri inštalácií fotovoltaických panelov.

Fólia Firestone RubberCover EPDM je chemicky stála, netoxická a neobsahuje zmäkčovadlá, halogény, ani ťažké kovy. V dôsledku toho kvalita vody, ktorá prichádza do styku s EPDM fóliou, spĺňa ekologické štandardy pre rekuperáciu povrchových vôd. Je vhodná na zachytávanie dažďovej vody pre domáce zvieratá alebo využitie v záhrade. Kombinácia dlhej životnosti, nulovej údržby a možnosti recyklácie dokazuje, že ide o ekologickú voľbu.

Súhrn výhod kombinácie fólie Firestone RubberCover EPDM so systémom zelených striech:

  • vysoká životnosť strešného systému
  • veľké panely bez spojov
  • estetický vzhľad
  • znížené náklady na energiu
  • jednoduchá inštalácia a  údržba
  • kvalita ovzdušia
  • zníženie efektu tepelného ostrova zastavaného územia
  • regulácia dažďovej vody
  • zníženie hluku, zlepšenie tepelnej izolácie
  • prirodzené prostredie pre rastliny