Hydroizolácie striech, Inštalačné videá

Spájanie membrán strešného systému RubberCover EPDM

Spájanie membrán ako najčastejší detail na streche musí byť vyhotovený správne. Ukážeme vám ako na to.

Odporúčaný postup

Umiestnite membrány RubberCoverTM EPDM tesne vedľa seba, jednu vedľa druhej. Vzdialenosť medzi okrajmi oboch membrán nesmie presiahnuť 10 mm.

Pomocou držiaka QuickScrubber naneste aktivátor QuickPrime Plus na obidve strany lepeného spoja s presahom minimálne 100 mm na oboch stranách. Nechajte uschnúť. Umiestnite QuickSeam krycí pás pozdĺž oblasti spoja. Odstráňte podkladový papier pod uhlom 45° a pritlačte pomocou silikónového valčeka, aby ste zabezpečili správnu priľnavosť fólie.

Video návod

Pozrite si podrobný postup, ako postupovať pri spájaní membrán.