Hydroizolácie striech, Veľtrhy a výstavy

Prezentácia práce s RubberCover EPDM v stavebninách na východnom Slovensku

V dňoch 21.-23.mája 2019 sa konali prezentačné demá na pôde stavebním Tripark Michalovce, Tribe Vranov N/Topľov a L&Š v Košiciach.

Počas 2 hodinovej ukážky sme odprezentovali všetky potrebné detaily a systém aplikácie membrány RubberCover EPDM.

Týchto prezentácií sa zúčastnilo cez 50 inštalačných firiem. Pre niektorých to bola novinka, ktorá dokáže jednoducho vyriešiť aj tie naproblematickejšie situácie, s ktorými sa na svojich strechách môžete stretnúť. Systém RubberCover veľa krát dokáže vyriešit aj prípady nemožných situácií pri termoplastických alebo asfaltových krytinách.