Hydroizolácie striech

Zelené strechy a #BeatAirPolution – Svetový deň životného prostredia 2019

Vplyvom environmentálných problémov v súčasnej dobe vzniká aj v stavebníctve silný záväzok poskytovať dlhodobé riešenia a minimalizovať vplyv výrobkov na životné prostredie.

Firestone Building Products sa zaväzuje neustále pracovať smerom k trvalo udržateľnému prostrediu v spojení s našimi zákazníkmi, partnermi, komunitami a svetom okolo nás.

Zelené strechy sú všeobecne uznávané miesta, ktoré zohrávajú pozitívnu úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia a stávajú sa pravidelnou súčasťou našej mestskej krajiny. Strešné systémy Firestone RubberCover EPDM sú plne kompatibilné so zelenými strechami, ktoré využívajú ľahkú a nízku údržbu sedatívnej vegetácie.

Okrem zlepšenia kvality ovzdušia sú ekologické prínosy zelených striech početné:

• Predĺžená životnosť strechy

• Pridaná hodnota a estetika

• Nižšie náklady na energiu

• Jednoduchá inštalácia a údržba

• Zníženie efektu mestského tepelného ostrova

• Riadenie dažďovej vody

• Extra zvukotesné a izolačné vlastnosti

• Nové biotopy pre rastliny a zvieratá

Strešné systémy Firestone RubberCover EPDM sú tiež kompatibilné s fotovoltaickými systémami. Tieto systémy solárnych strešných krytín poskytujú úspory na nákladoch za energiu a znižujú emisie uhlíka, čo prispieva k trvalo udržateľnému životnému prostrediu.

Pretože vieme, že životné prostredie je dôležité, ponúkame Vám naše strešné riešenia, vďaka ktorým spolu s vami vytvoríme lepší zajtrajšok!