Hydroizolácie striech, Vlastnosti EPDM

Instalácia RubberCover EPDM v zime a pri nízkych teplotách

Je možná inštalácia strešnej fólie EPDM v zimnom období?

Firestone RubberCover EPDM nepozná žiadne limity. Fólia RubberCover EPDM zostáva extrémne flexibilná aj pri nízkých teplotách až do – 45 °C. Vďaka tomu ponúka široké možnosti použitia z dôvodu prispôsobeniam sa nerovnostiam podkladu a pohybom budovy bez ohľadu na okolnú teplotu.

Ak dôjde k mechanickému zaťaženiu fólie EPDM pri nízkych teplotách, napríklad na exponovaných strechách, zachováva si svoju pružnosť a jej vlastnosti sa nemenia.

Pre inštalácie pri nízkych teplotách sú však potrebné určité opatrenia ohľadom aplikácie lepidiel a aktivátorov, aby sa zabezpečilo kvalitné prevedenie.